Školení zaměstnanců z PO

Školení zaměstnanců z PO

Dokument obsahuje:

  • Organizace a zajištění požární ochrany
  • Povinnosti všech zaměstnanců a studentů
  • Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru
  • Nejčastější příčiny vzniku požárů
  • Přehled hasicích přístrojů