Pavel Stránský (ÚČJF MFF UK)

Škálová invariance a 1/f šum

úterý 25.10.2016 od 10.40, posluchárna T9