Radek Žlebčík (ÚČJF MFF UK)

Monte Carlo (gambling ve službách vědy)

úterý 1.11.2016 od 10.40, posluchárna T9