Stanislav Valenta (ÚČJF MFF UK)

Nukleosyntéza a experimenty s neutrony

úterý 15.11.2016 od 10.40, posluchárna T9