Michal Malinský (ÚČJF MFF UK)

Temná hmota

úterý 29.11.2016 od 10.40, posluchárna T9