František Knapp (ÚČJF MFF UK)

Modely jádra

úterý 6.12.2016 od 10.40, posluchárna T9