Martin Zdráhal (ÚČJF MFF)

29.3.2017 at 16:00

Studium procesu τ->3πν pomocí disperzních metod