Vojtěch Pleskot (ÚČJF MFF UK)

Hledání nových částic na LHC

úterý 24. 10. 2017 od 10.40, posluchárna T9