Michal Malinský (ÚČJF MFF UK)

Temná hmota

úterý 31. 10. 2017 od 10.40, posluchárna T9