Jiří Hejbal (FZÚ AVČR)

15.11.2017 v 16:00

Měření produkce bosonů na experimentu ATLAS