Tomáš Kadavý (ÚČJF MFF UK)

Silné interakce při nízkých energiích

úterý 21. 11. 2017 od 10.40, posluchárna T9