Tomáš Nosek (ÚČJF MFF UK)

Neutrina

úterý 19. 12. 2017 od 10.40, posluchárna T9