Pavel Stránský (ÚČJF MFF UK)

Co se dá vyčíst z jaderných hmot

úterý 9. 1. 2018 od 10.40, posluchárna T9