Výjezdní seminář ÚČJF

6.4.-9.4.2018, Hotel Skála, Malá Skála

Odborný program bude sestávat z pozvaných přednášek z oboru a z referátů magisterských a doktorských studentů o své práci. Účast studentů (ubytování, doprava a strava) bude hrazena ÚČJF. Pracovníci z ÚČJF budou požádáni o příspěvek. Externí zájemci budou požádáni o úhradu ubytování a stravy.

https://indico.cern.ch/event/708100/overview