Stanislav Štefánik (ÚČJF MFF UK)

Kosmické záření

Úterý 13.11. od 10:40 v posluchárně A920