Matěj Hudec (ÚČJF MFF UK)

P, C, CP, T, CPT

Úterý 27.11. od 10:40 v posluchárně A920