Tomáš Nosek (ÚČJF MFF UK)

Neutrina

Úterý 4.12. od 10:40 v posluchárně A920