Tomáš Kadavý (ÚČJF MFF UK)

Silná interakce

Úterý 11.12. od 10:40 v posluchárně A920