Studentské fakultní granty (SFG) na léto 2019

Uzávěrka pro podání grantu: 15. května 2019

Více informací zde