Jaroslav Nejdl (FZÚ AV ČR)

9.10.2019 at 16:00

Laserem buzené zdroje rentgenového záření a urychlených částic na ELI Beamlines