František Knapp (ÚČJF MFF UK)

Modelování jader

Úterý 22. 10. 2019 od 17:10 v posluchárně A945 (ÚČJF3)