Vladimír Novotný (ÚČJF MFF UK)

Kosmické záření aneb nejenergetičtější částice ve Vesmíru

Úterý 29. 10. 2019 od 17:10 v posluchárně A945 (ÚČJF3)