Daniel Červenkov (ÚČJF MFF UK)

Narušení symetrie mezi hmotou a antihmotou

Úterý  3.12. 2019 od 17:10 v posluchárně A945 (ÚČJF3)