Symposium k 110. výročí narození Václava Votruby

v pátek 13. 12. 2019 v posluchárně ÚČJF v 9. patře budovy MFF UK v Tróji, č. dveří A945.

Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pořádá jednodenní symposium u příležitosti 110. výročí narození profesora Václava Votruby, zakladatele oboru teoretická částicová fyzika v Československu. Na této akci vystoupí někteří pamětníci a také představitelé mladší generace, kteří svou prací potvrzují kontinuitu odkazu prof. Votruby. Symposium se koná v pátek 13. 12. 2019 v posluchárně ÚČJF v 9. patře budovy MFF UK v Tróji, č. dveří A945. Akce je přístupná všem zájemcům, kapacita posluchárny je cca 50 míst.

Program:

 • 9:00 J. Hořejší (ÚČJF): Zahájení (5 min.)
 • 9:05 J. Formánek (ÚČJF): Profesor Václav Votruba. Jak jsem ho znal
 • 9:40 J. Hošek (ÚJF AV ČR): 1) Pár osobních, blednoucích vzpomínek na pana profesora.
  2) Spontánní narušení elektroslabé symetrie kvantovou dynamikou vůní
 • 10:15 R. Kotecký (CTS UK): Bude upřesněno
 • 10:50 J. Chýla (FZÚ AV ČR): Od Lemaitra k reliktnímu záření a Peeblesovi
 • 11:25 P. Exner (ÚJF AV ČR): Václav Votruba jako zdroj inspirace
 • 12:00 – 13:30 přestávka na oběd

 • 13:30 K. Kampf (ÚČJF): Od chirální poruchové teorie k amplitudám
 • 14:05 M. Malinský (ÚČJF): Hledání rozpadu protonu: AD 2020
 • 14:40 J. Vysoký (FJFI ČVUT): Supergravitace jako zobecněná geometrie
 • 15:15 J. Trnka (UC Davis, California): Moderní přístup k S – matici
 • 15:50 P. Exner (ÚJF AV ČR): Cena Václava Votruby

Leták ke stažení: VaclavVotruba110