Michal Malinský (ÚČJF MFF UK)

První tři a půl minuty

Úterý  10.12. 2019 od 17:10 v posluchárně A945 (ÚČJF3)