Matěj Hudec (ÚČJF MFF UK)

Diskrétní (a)symetrie přírodních zákonů

Úterý  17.12. 2019 od 17:10 v posluchárně A945 (ÚČJF3)