doc. Jan Vybíral (ČVUT): Strojové učení ve fyzice pevných látek

v 16:00

10. ledna 2020, ÚČJF seminář s kávou, místnost 920, 13:30

V současnosti lze určit vlastnosti daného materiálu, bez nutnosti jeho syntézy a experimentálních měření, pomocí výpočtů, ty jsou však časově náročné a nelze je použít na větší množství (ca. 103 a více) potenciálních nových materiálů. Cílem přednášky bude ukázat, jak lze pomocí strojového učení objevy nových materiálů urychlit.