dr. Tomáš Ledvinka, Cestování nadsvětelnými rychlostmi v klasické obecné relativitě.

páteční neformální půlhodinový seminář, 7. února 2020, 13:30, místnost 945

 

V roce 1994 vypracoval M. Alcubierre  explicitní příklad časoprostoru, kdy geodetický cestovatel mohl dosáhnout vzdálených míst „rychleji než světlo“. Toho je dosaženo pomocí bubliny vytvořené pomocí velmi exotické látky vytvářející superluminální tunel v jinak Minkowském prostoročase, kde je, pokud platí speciální relativita, takové cestování od roku 1905 zakázáno.


Ačkoliv název rezonuje s lidskou frustrací díky omezení v <c, je samotné povídání spíše nežli praktickým průvodcem, jak uvidět velmi velmi vzdálené galaxie, příkladem poskytnutým Alcubierrem, který poukazuje na některé ne zcela zřejmé aspekty obecné relativity.