Diploma thesis presentations

6.5.2020 at 16:00

Lydia Janitorová: Štúdium a simulácia odozvy kremíkového detektoru
Marek Martaus: Meranie okrajových efektov v kremíkovom detektore

On-line Seminar available via this link (Vidyo). Slides available here.