Statistické metody 2015

Přednášející: Daniel Scheirich, Oldřich Kepka

Čas přednášky: středa 12:20 v přednáškové místnosti v 8. patře

Sylabus (stále se ještě vyvíjí): Statisticke_metody_osnova
Poznámky (stále se ještě vyvíjí): statistika_skripta

Přednášky 3 a 4:   11. 03. a 18. 03. 2014

  • Metoda maximální věrohodnosti (maximum likelihood, M.L.): definice, příklad na normálním rozdělení, variance M.L. odhadů (analytická metoda, MC metoda, applikace RCF nerovnosti, grafická metoda), M.L. odhad pro více parametrů, grafická metoda určení nejistoty M.L. odhadů vícerozměrných parametrů, iterpretace nejistoty u vícerozměrných parametrů, binned maximum likelihood fit pro fixní a náhodný počet eventů, souvislost s metodou nejmenších čtverců, úvod do RooFitu
  • Poznámky: statistika_skripta_kapitola02

Přednášky 1 a 2: 25. 2. a 04. 03. 2015

  • Úvodní přednášky: pravděpodobnost, hustota pravděpodobnosti, kumulativní hustota pravděpodobnosti, transformace hustoty pravděpodobnosti, momenty, MC, propagace chyb, korelace, charakteristické funkce, jejich souvislost s momenty, příklady rozdělení pravděpodobnosti: poissonovské, binomické, multinomialní; váhování, von Neumannova MC metoda (accept-reject metoda)
  • Poznámky: StatMetody1StatMetody2
  • Domácí úloha: homework_lesson1