Studentské projekty

Studentské projekty na ÚČJF. V případě zájmu prosím kontaktujte zodpovědnou osobu.

Název práce Rok vypsání Vedoucí / školitel
Studium srážek těžkých iontů 2017/2018 doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Trajektorie protonů v urychlovači LHC - rozšíření vizualizace o analyzační nástroj 2017/2018 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Testování křemíkových sensorů a aktualizace testovacích algoritmů. 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Počítačové modelování průchodu záření gama látkou a detekce 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Příprava software pro zpracování dvoukrokových gamma spekter 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Pozitronová emisní tomografie (PET) 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Studium záření gama ze starburst galaxií 2017/2018 Mgr. Stanislav Štefánik
Monitorovaní vlhkosti a ochrana před namrzáním při teplotách kolem -20C 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Testování polovodičových detektorů v pražské laboratoři 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Počítačové modelování průchodu záření beta látkou a detekce 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Testování prototypů modulů vnitřního detektoru ATLAS v CERN 2017/2018 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Energetická kalibrace detektorů v experimentu DANCE 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
pikosekundový ToF detektor - modelování odezvy MCP-PMT 2017/2018 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Analyza - DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Belle II 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Měření vlastností detektorů světla APD pro experiment NOvA 2017/2018 RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Zprovoznění a testování programu Deplhes pro simulace experimentu ATLAS 2017/2018 RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D.
Simulations And Analysis of Inner Tracker for Belle II Japan Experiemnt 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Počítačové modelování průchodu záření alfa látkou a detekce 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Fotonové silové funkce ze záchytu pomalých neutronů 2014/2015 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Vývoj polovodičových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií 2008/2009 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vývoj polovodičových stripových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vyhodnocení kvality polovodičových stripových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií 2005/2006 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Měření účinných průřezů neutronů pomocí metody Time-of- Flight v laboratoři urychlovače VdG 2005/2006 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Tabulka vygenerovaná SIS