Masterclass_logo

International Physics Masterclasses na Gymnáziu v Karlových Varech

V pondělí 22. 2. 2016 se na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech uskutečnila akce International Physics Masterclass. Pod vedením Daniela Červenkova, Daniela Scheiricha a Michaely Mlynárikové se studenti z gymnázií z Karlových Varů, Sokolova a Ostrova zůčastnili programu, který stredoškolským studentům jednoduchou formou přiblížuje částicovou fyziku a davá jim možnost si vlastnoručně “sáhnout” na skutečná data z největšího urychlovače částic na světě – LHC. Šlo o soubor několika přednášek následovaný samostatným měřením studentů a den byl zakončen mezinárodní videokonferencí.


Úvodní přednáška by šla pojmenovat vševysvětlujícím názvem “Co je CERN a LHC a proč existují“.

Dále byla uvedena přednáška “Vítejte ve světě částic“, která slouží jako úvod do částicové fyziky, představuje bizarnosti kvantové mechaniky a shrnuje současné poznání – Standardní Model, včetně krátkého vysvětlení úlohy Higgsova bosonu a Z bosonu.

Po krátké přestávce následovala přednáška “Vítejte ve světě detektorů“, jenž vysvětlovala jak se detekují a identifikují částice na LHC experimentech, zvláště ATLASu. A hned poté jsme demonstrovali některé principy na přenosném částicovém detektoru Medipix pomocí různých radioaktivních zářičů.

Po obědě jsme pokračovali hlouběji do tajů kvantové fyziky s přednáškou “Vítejte ve světě rozpadů“, která stručně vysvětlovala, jak se rozpadají a přeměňují nestabilní částice.

Dále jsme účastníkům předali nutné technické dovednosti pro jejich samostatné měření. To se odehrálo v počítačové učebně, kde každá dvojice dostala reálná data získaná na urychlovači LHC v CERNu, a s pomocí speciálního softwaru pak žáci hledali stopy Z bosonu, Higgsova bosonu i dalších exotických částic.

Následně se studenti účastnili videokonference s vědci v CERNu a představili jim své objevy, které společně diskutovali. Videokonference se také účastnili studenti ze Švédska, Nizozemska, Polska a Španělska.