Diplomové práce

[Vypsané práce] [Právě řešené] [Obhájené]

Volná témata diplomových prací

Název práce Rok vypsání Vedoucí / školitel
Segmentace kalorimetru Tilecal na experimentu ATLAS pro Phase II upgrade 2017/2018 Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
Testování ozářených křemíkových detektorů pro experiment ATLAS Upgrade 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Methods for background subtraction in jet events in proton-proton collisions at the LHC 2017/2018 doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Složení kosmického záření 2017/2018 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Měření exklusivní di-leptonové produkce s použitím detektoru AFP 2017/2018 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Fotonové silové funkce v jádře 197Au z měření gamma kaskád detektorem DANCE 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
The ATLAS Inner Detector Upgrade 2017/2018 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Kalibrační systém pro neutrinový experiment JUNO 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Časová kalibrace kalorimetru ATLAS/Tilecal pomocí jetů 2017/2018 doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Ověření plynného zdroje monoenergetických elektronů pro neutrinový experiment KATRIN 2017/2018 Mgr. Drahoslav Vénos, CSc.
Rekonstrukce hmoty Higgsova bosonu v rozpadu na ττ 2017/2018 doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Neutrino physics at NOvA experiment 2017/2018 RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
The ATLAS Inner Detector Upgrade 2017/2018 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium fotonových silových funkcí z dvoukrokových gamma kaskád ve 114Cd 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Hledání nových částic na experimentu ATLAS 2017/2018 Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Normální uspořádání a renormalizace v kvantové teorii pole 2017/2018 Mgr. Martin Zdráhal, Ph.D.
Zdroje vysokoenergetického kosmického záření 2017/2018 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Simulations And Analysis of Inner Tracker for Belle II Japan Experiemnt 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
ALFA 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Methods for background subtraction in jet events in proton-proton collisions at the LHC 2017/2018 doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Selekce relevantních stavů v ab-initio jaderných modelech 2017/2018 Mgr. František Knapp, Ph.D.
Časová kalibrace kalorimetru Tilecal na experimentu ATLAS 2017/2018 doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Analyza - křemíkové polovodičové detektory v Japonském experimentu Belle II 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Příprava progresivích a funkčních materiálů metodou iontové implantace a modifikací iontovými svazky 2016/2017 doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Studium a modelováni energetických ztrát a energetického rozptylu iontů při průchodu pevnými látkami. 2016/2017 doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Study of CP violation in the Belle experiment 2016/2017 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Witten's loop in quantum field theories with extended gauge symmetries 2016/2017 Ing. Michal Malinský, Ph.D.
Dvousmyčkové chirální korekce k rozpadu neutrálního pionu na elektron-pozitronový pár 2016/2017 RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Studium měkké difrakce s detektorem ALFA na experimentu ATLAS na urychlovači LHC 2016/2017 Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
Studium narušení CP invariance a projevů fyziky za SM v experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN 2015/2016 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium fotonových silových funkcí z měření dvoukrokových γ kaskád 2015/2016 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS 2015/2016 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Energetická kalibrace hybridního detektoru 2013/2014 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Studium narušení CP invariance v experimentu Belle II 2012/2013 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium narušení CP invariance v experimentu Belle 2012/2013 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS 2012/2013 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium narušení CP invariance a projevů fyziky za SM v experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN 2012/2013 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium narušení CP invariance a projevů fyziky za SM v detektoru ATLAS 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium narušení CP invariance v detektoru ATLAS 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Difrakční produkce dijetů v ep interakcích 2011/2012 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Studium narušení CP invariance v experimentu Belle II 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium narušení CP invariance v experimentu Belle 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Určení detekčních schopností a fyzikálních parametrů vnitřního detektoru ATLAS 2010/2011 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Hadronové spršky v kalorimetru AHACAL 2010/2011 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Měkké procesy v hadronových srážkách na urychlovacich Tevatron a LHC 2010/2011 doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Studium procesů s účastí kvarku b v detektoru ATLAS 2010/2011 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium kinematiky rozpadů top-antitopových párů v experimentu D0 2010/2011 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Zkoumání narušení CP symetrie v rozpadech neutrálních B mezonů 2009/2010 prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Oživení demonstračního modulu Spacal 2009/2010 RNDr. Jan Smolík, Ph.D.
Studium fyziky za standarním modelem ve vzácných B rozpadech v detektoru ATLAS 2009/2010 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium kinematiky rozpadů top-antitopových párů v experimentu D0 2009/2010 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Gauge Theories as Gravity Theories 2009/2010 doc. Mgr. Alfredo Iorio, Ph.D.
Modernizace křemíkového dráhového detektoru pro experiment ATLAS 2009/2010 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Návrh křemíkového detektoru pro experiment Belle II 2009/2010 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vývoj a testovaní kalibračního systému pro AHCAL 2009/2010 RNDr. Jan Smolík, Ph.D.
Částice nebo vlny - neekvivalentní reprezentace v kvantové teorii 2008/2009 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Měření difrakční strukturní funkce protonu F2D(4) pomocí detektoru VFPS 2008/2009 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Měření nízkých koncentrací 222Rn 2008/2009 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
ALFA detektor - simulace 2008/2009 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Studium procesů v progresivních materiálech modifikovaných iontovými svazky 2007/2008 doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Studium efektivních Lagrangiánů a jejich aplikace 2007/2008 RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Vývoj kalorimetru pro mezinárodní lineární urychlovač 2007/2008 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Měření podélné strukturní funkce protonu v experimentu H1 2007/2008 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Optimalizace měření koncentrací lehkých prvků (C, N, O, Si) metodou zpětného odrazu protonů v resonančním oboru energií 2007/2008 doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Vývoj polovodičových stripových detektorů pro lineární urychlovač ILC 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Stanovení detekčních charakteristik vnitřního detektoru pro lineární urychlovač ILC 2006/2007 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vývoj polovodičových stripových detektorů pro lineární urychlovač ILC 2006/2007 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium malonukleových systémů pomocí n-d rozptylu 2005/2006 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium mekkych a tvrdych procesu v e+e- anihilacich 2005/2006 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Potlačení radioaktivity 222Rn při studiu dvojného beta-rozpa 2005/2006 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Vývoj polovodičových stripových detektorů pro lineární urychlovač ILC 2005/2006 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Tabulka vygenerovaná SIS