Bakalářské práce

[Vypsané práce] [Právě řešené] [Obhájené]

Volná témata bakalářských prací

Název práce Rok vypsání Vedoucí / školitel
Směry příchodu kosmického záření 2017/2018 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
1/f šum v energetických spektrech kvantových systémů 2017/2018 Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Distributed Data Management in DIRAC system 2017/2018 RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Doba života mionu 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Laser pulse response on silicon detectors 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Testování ozářených křemíkových detektorů pro experiment ATLAS Upgrade 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Studium tvrdých procesů na LHC 2017/2018 doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Simulations And Analysis of Inner Tracker for Belle II Japan Experiemnt 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Tests of Semiconductor Detectors in Prague Laboratory 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Testování polovodičových detektorů radioaktivním zářičem pro projekt ATLAS Upgrade 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Urychlování částic kosmického záření 2017/2018 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS v CERN 2017/2018 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Fotonové silové funkce v jádře 197Au z měření gamma kaskád detektorem DANCE 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Pozitronová emisní tomografie (PET) 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Metoda Monte-Carlo v jaderné spektroskopii 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Ověření plynného zdroje monoenergetických elektronů pro neutrinový experiment KATRIN 2017/2018 Mgr. Drahoslav Vénos, CSc.
Studium odezvy křemíkového detektoru na laserový puls 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Analyza - křemíkové polovodičové detektory v Japonském experimentu Belle II 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Základy AdS/QCD korespondence pro spektra hadronů 2017/2018 doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Studium jaderných hmotností 2017/2018 Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Odezva hadronového kalorimetru 2017/2018 doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Využití Bayesovské statistické analýzy v částicové fyzice 2017/2018 Mgr. Marián Kolesár, Ph.D.
3-Body Forces in Nuclei 2017/2018 Mgr. Petr Veselý, Ph.D.
CTA project 2017/2018 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Časová kalibrace kalorimetru ATLAS Tilecal 2017/2018 doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS v CERN 2017/2018 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Počítání pomoci GRID světové výpočetní sítě v projektu Belle II v Japonsku 2017/2018 RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Kalibrační systém pro neutrinový experiment JUNO 2017/2018 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Studium dvoukrokových gamma kaskád ve 114Cd 2017/2018 doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Studium tvrdých procesů na LHC 2017/2018 doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Systematic Calculations of Hypernuclear Spectra 2017/2018 Mgr. Petr Veselý, Ph.D.
Časově proměnné zdroje kosmického gama záření 2017/2018 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Neutronový ozařovač 2016/2017 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Studium narušení CP invariance v experimentu Belle 2015/2016 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium narušení CP invariance v experimentu Belle 2015/2016 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Zkoumání podélného profilu elektromagnetické spršky v MC simulacích 2014/2015 doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Testování křemíkových detektorů pro experimenty v částicové fyzice 2012/2013 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Zkoumání struktury hmoty ve vysokoenergetických srážkách částic s velkým přenosem hybnostem. 2012/2013 doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Velké urychlovače částic 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Fyzika top kvarku na D0 2011/2012 RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Testování křemíkových detektorů pro experimenty v částicové fyzice 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Velké urychlovače částic 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Fyzika neutrin na experimentu NOvA 2011/2012 RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Velké urychlovače částic 2011/2012 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Kaskády sekundárních částic kosmického záření v atmosféře 2011/2012 RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Studium horké a husté jaderné hmoty na urychlovačích RHIC a LHC 2010/2011 RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
Velké urychlovače částic 2010/2011 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Testování křemíkových detektorů pro experimenty v částicové fyzice 2010/2011 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Velké urychlovače částic 2010/2011 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Kvark-gluonová struktura protonu 2010/2011 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Jety s velkou příčnou hybností na hadronovych urychlovačích 2010/2011 doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Stanovení energií elementárních částic v kalorimetrech 2010/2011 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Velké urychlovače částic 2010/2011 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Stanovení energií elementárních částic v kalorimetrech 2009/2010 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Návrh křemíkového detektoru pro experiment Belle II 2009/2010 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Velké urychlovače částic 2009/2010 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vliv rozlišení aparatur na měření spekter elementárních částic. 2009/2010 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Velké urychlovače částic 2009/2010 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Oživení demonstračního modulu Spacal 2009/2010 RNDr. Jan Smolík, Ph.D.
Vývoj a testovaní kalibračního systému pro AHCAL 2009/2010 RNDr. Jan Smolík, Ph.D.
Velké urychlovače částic 2009/2010 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium vlivu drsnosti povrchu zkoumaného vzorku na tvar spektra při elastickém rozptylu energetických iontů 2008/2009 doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Studium vlivu energetických iontů na různé typy polymerů 2008/2009 doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Urychlovač částic Van de Graaff na MFF UK 2008/2009 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Urychlovač částic Van de Graaff na MFF UK 2008/2009 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Stanovení energií elementárních částic v kalorimetrech 2008/2009 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Teorie založené na energetických funkcionálech v jaderné fyzice 2008/2009 prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Měření nízkých koncentrací 222Rn 2008/2009 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Velké urychlovače částic 2008/2009 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Polovodičové detektory ve fyzice elementárních částic 2008/2009 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium hadronizace v ep interakcích s pomocí Monte Carlo programů 2008/2009 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Detektor pro studium dvojného beta-rozpadu 2008/2009 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Vliv rozlišení aparatur na měření spekter elementárních částic. 2008/2009 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Vizualizace kosmického záření v kalorimetru SpaCal 2008/2009 RNDr. Jaroslav Zálešák, Ph.D.
Studium kanálovacího efektu iontů v monokrystalických materiálech 2008/2009 doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Vývoj zdroje elektronů pro monitorování spektrometru v mezinárodním projektu KATRIN 2008/2009 Mgr. Drahoslav Vénos, CSc.
Studium produkce jetů ve fotoprodukčních interakcích na urychlovači HERA 2008/2009 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Simulace pohybu částice v urychlovači 2008/2009 Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Urychlovač částic Van de Graaff na MFF UK 2008/2009 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Polovodičové detektory ve fyzice elementárních částic 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Urychlovač částic Van de Graaff na MFF UK 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Registrace částice v předním křemíkovém detektoru experimentu H1 2007/2008 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Velké urychlovače částic 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Vliv rozlišení aparatur na měření spekter elementárních částic. 2007/2008 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Urychlovač částic Van de Graaff na MFF UK 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Velké urychlovače částic 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Urychlovač částic Van de Graaff na MFF UK 2007/2008 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
sestaveni modulu kalorimetru se scintilacnimi vlakny. 2007/2008 J. Hladký
Studium stárnutí optických vláken 2007/2008 RNDr. Jan Smolík, Ph.D.
Vývoj polovodičových stripových detektorů pro experimenty ve fyzice elementárních částic 2006/2007 doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Studium multiplicit castic v experimentech na LEP 2005/2006 RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Princip detekce elektronů v kalorimetrech 2005/2006 prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Potlačení radioaktivity 222Rn při studiu dvojného beta-rozpa 2005/2006 Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
O jedné iterační metodě řešení problému vlastních hodnot 2004/2005 prof. Ing. Jiří Formánek, DrSc.
Tabulka vygenerovaná SIS