Naši jsou BEST of FEST (Top Geek)!

Vojtěch Pleskot, Daniel Scheirich and Martin Rybář získali hlavní cenu na filmovém festivalu GeekFestToronto 2021 Film Festival http://geekfesttoronto.com/2021-geekfesttoronto-winners…/ za film Den s částicemi https://www.youtube.com/watch?v=e0Lv2GrsXig&feature=emb_logo Tento film vyrobili ve svém volném čase téměř zadarmo bez profesionální pomoci a na festivalu porazili mnoho drahých filmů s laureáty Nobelovy ceny jako hvězdami.
Česká fyzikální společnost tomuto úspěchu napomohla formou získání finanční podpory pro projekt Science 2 go od Evropské fyzikální společnosti, která umožnila nákup základní audiovizuální techniky.