Novinky

Novinky ČFS

Vyhlášeny výsledky soutěže o cenu Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila výsledky soutěže o cenu Milana Odehnala: http://ipnp.cz/cfs/index.php/cena-milana-odehnala/ . Soutěže se v roce 2020 zúčastnilo celkem dvacet šest  účastníků mladších než třicet let, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla vynikající. Slavnostní předání cen proběhne 9. září 2020 od 8:30 na 20. konferenci českých a slovenských  fyziků v Praze, na MFF UK v Troji.

Konference českých a slovenských fyziků bude v září 2020 v Praze

Již dvacátá Konference českých a slovenských fyziků se bude konat příští rok od 7. do 10. září v Praze na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. To bude spolupořadatelem konference.  KČSF se koná vždy jednou za tři roky, a to střídavě na Slovensku a v České republice.