Archiv novinek

Kontakty na vědce

Níže jsou uvedené kontakty na vědce, kteří jsou ochotní dát na Vaší škole přednášku o tématu spojeném se svojí prací. Neváhejte je oslovit a domluvit se s nimi! Pro obě strany – vědce i školy – je vzájemné setkávání klíčové. Vaši žáci díky tomu nahlédnou do světa vědy a vědci dostanou příležitost vzbudit zájem ve svých potenciálních budoucích studentech či kolezích.

Tato stránka je určená především pro středoškolské učitele fyziky, kteří by chtěli obohatit výuku fyziky o populárně laděné přednášky vědců, ale ostýchají se někoho si vygooglit a oslovit ho. Všichni vědci, kteří jsou uvedeni níže, přijdou do Vaší školy rádi a rádi Vašim studentům představí téma, které nabízejí. Nápad vytvořit takovouto databázi vědců ochotných přednášet či besedovat na školách vznikl v diskuzi zástupců ČFS, Heuréky a Elixíru do škol, a to právě kvůli překonání možné ostýchavosti učitelů.  Doufáme, že databáze bude růst a že se do ní bude stále více vědců zapisovat.

Pro vědce: Pokud ještě nejste na této stránce uvedení a jste ochotní nechávat se občas vyzvat k přednášce na školách, pošlete mail na p.doskarova@gmail.com. Pavla Federičová Vám pošle odkaz na dokument google, z něhož se obsah níže čte.

Vyhlášeny výsledky soutěže o cenu Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila výsledky soutěže o cenu Milana Odehnala: http://ipnp.cz/cfs/index.php/cena-milana-odehnala/ . Soutěže se v roce 2020 zúčastnilo celkem dvacet šest  účastníků mladších než třicet let, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla vynikající. Slavnostní předání cen proběhne 9. září 2020 od 8:30 na 20. konferenci českých a slovenských  fyziků v Praze, na MFF UK v Troji.

Vyhlášena soutěž o cenu Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila nové kolo soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro roky 2019/2020 s tím, že uzávěrka přihlášek pro toto kolo soutěže je 31. 5. 2020.  Obecná pravidla soutěže jsou zveřejněna zde spolu s výsledky z minulých let.

Symposium ke 110. výročí narození Václava Votruby

Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pořádá jednodenní symposium u příležitosti 110. výročí narození profesora Václava Votruby, zakladatele oboru teoretická částicová fyzika v Československu. Na této akci vystoupí někteří pamětníci a také představitelé mladší generace, kteří svou prací potvrzují kontinuitu odkazu prof. Votruby. Symposium se koná v pátek 13. 12. 2019 v posluchárně ÚČJF v 9. patře budovy MFF UK v Tróji, č. dveří A945.
Program sympózia je v pozvánce: VaclavVotruba110

Konference českých a slovenských fyziků bude v září 2020 v Praze

Již dvacátá Konference českých a slovenských fyziků se bude konat příští rok od 7. do 10. září v Praze na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. To bude spolupořadatelem konference.  KČSF se koná vždy jednou za tři roky, a to střídavě na Slovensku a v České republice.

ČFS podporuje tým CanSat

Česká fyzikální společnost JČMF se rozhodla podpořit účast týmu Charles the Fourth v mezinárodním kole soutěže ESA CanSat v italské Boloni. Držíme palce!

Soutěž o cenu Milana Odehnala 2018

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila výsledky letošního ročníku Ceny Milana Odehnala. Absolutním vítězem se stal Mgr. Lukáš Lachman z Univerzity Palackého v Olomouci. Na druhém místě skončili RNDr. Michael Greben, Ph.D. z  Univerzity Karlovy   a Mgr. Bobir Toshmatov ze Slezské univerzity. Byla udělena i tři třetí místa a čtyři čestná uznání. Podrobné informace jsou na stránce Cena Milana Odehnala.