Historie České fyzikální společnosti

Jednota českých matematiků a fyziků započala svou činnost v roce 1862 jako zájmový spolek při pražské universitě. Od roku 1872 vydávala Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky.

Během jednoho a čtvrt století své existence JČMF vyvíjela různorodou činnost a napomáhala profesionálnímu růstu několika pokolení vědců a učitelů. Stala se československou po roce 1918 a opět českou v nedávné době. Její původní časopis se rozdělil v několik specializovaných; na fyzikální straně je jeho přímým následovníkem

 • Československý časopis pro fyziku (žlutý), jenž publikuje přehledné články, diskuse, recenze knih a zprávy z oboru.

Potřeba specializace vedla v roce 1968 k založení Fyzikální vědecké sekce (a jejích sesterských sekcí) v rámci JČMF jakožto fóra pro členy zabývající se fyzikálním výzkumem či se na takovouto dráhu připravující. FVS si klade za cíl být moderní národní fyzikální společností a partnerem pro zahraniční a mezinárodní fyzikální společnosti, zejména pro Evropskou fyzikální společnost (EPS) vzniklou v téže době. Současně s naší sekcí vznikla i Fyzikální vědecká sekce JSMF, dnes Slovenská fyzikální společnost, s níž udržujeme těsné vztahy.

Během tří desetiletí své existence FVS vytvořila systém odborných skupin zaměřených na jednotlivé fyzikální obory a pořádajících specializované odborné akce. Vytvořil se systém důvěrníků FVS na větších fyzikálních pracovištích.

Mezníky v činnosti FVS jsou národní Konference českých a slovenských fyziků:

 1. 1969 Brno
 2. 1971 Bratislava
 3. 1973 Olomouc
 4. 1975 Liberec
 5. 1977 Košice
 6. 1979 Ostrava
 7. 1981 Praha
 8. 1985 Bratislava
 9. 1987 Pardubice
 10. 1990 Brno
 11. 1993 Žilina
 12. 1996 Ostrava
 13. 1999 Zvolen
 14. 2002 Plzeň
 15. 2005 Košice
 16. 2008 Hradec Králové
 17. 2011 Žilina
 18. 2014 Olomouc

V roce 1984 proběhla v Praze 6. Generální konference Evropské fyzikální společnosti, na jejíž organizaci se pochopitelně FVS významně podílela.

Od 1.1.2003 se název sekce změnil na Česká fyzikální společnost, který odpovídá mezinárodním zvyklostem. Česká fyzikální společnost přitom zůstává jednou ze sekcí JČMF. Od r. 2016 je ČFS dle nového občanského zákoníku pobočným spolkem JČMF.