Semináře

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře ve středu, v 16:00 hodin v místnosti A 945 (Trója, budova A, 9. patro).

Referáty studentů o diplomových pracích

2.6.2021 v 16:00

Jaroslav Říha: Parametry uspořádání tříflavourové chirální symetrie z ππ rozptylu
Tadeáš Petrů: Vnitřní struktura jetů na Future Circular Collider (FCC)
Peter Krásny: Možnosti produkce medicínských radionuklidů na reaktoru LVR-15

On-line seminář link (ZOOM). Prezentace by měla být k dispozici před seminářem na serveru Indico.

Referáty studentů o diplomových pracích

26.5.2021 v 16:00

Zuzana Gruberová: Studium rozpadů τ-leptonů v experimentu Belle II
Lucia Kapitánová: Studium časově závislého narušení CP invariance v experimentu Belle II
Gabriela Martinovicová: Studium fake-tau pozadí na experimentu ATLAS

On-line seminář link (ZOOM). Prezentace by měla být k dispozici před seminářem na serveru Indico.