Prosemináře

Tento proseminář je vhodný zejména pro studenty druhého a třetího ročníku a studenty oboru jaderná a subjaderná fyzika.

Čas začátku semináře a učebna, ve které bude seminář probíhat, jsou pro každý seminář konkrétně specifikovány.

Tomáš Nosek (UČJF MFF UK)

Neutrina: malá, lehká a neutrální

Úterý  05.01. 2021 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Pavel Stránský (UČJF MFF UK)

Chaos v mikrosvětě (vánoční seminář)

Úterý  22.12. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Daniel Gazda (ÚJF AV ČR)

Podivnost v jaderné fyzice

Úterý  15.12. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Michal Malinský (UČJF MFF UK)

První tři (a půl) minuty

Úterý  8.12. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Daniel Scheirich (UČJF MFF UK)

Měření vlastností Higgsova bosonu

Úterý  1.12. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Tomáš Kadavý (UČJF MFF UK)

Počítáme obrázky aneb Feynmanovy diagramy v kvantové teorii pole

Úterý  24.11. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Radek Žlebčík (ÚČJF MFF UK)

Monte Carlo generatory na LHC

Úterý  10.11. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Jana Faltová (ÚČJF MFF UK)

Plány na obří urychlovač v laboratoři CERN

Úterý  27.10. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)

Tomáš Dytrych (ÚJF AV ČR)

Modelování jaderné struktury na superpočítačích

Úterý  20.10. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)