Prosemináře

Tento proseminář je vhodný zejména pro studenty druhého a třetího ročníku a studenty oboru jaderná a subjaderná fyzika.

Čas začátku semináře a učebna, ve které bude seminář probíhat, jsou pro každý seminář konkrétně specifikovány.