Akce

Úvodní schůzka se studenty

Úvodní schůzka se studenty na začátku semestru se koná v pondělí 19. února ve 12.20 v posluchárně ÚČJF3 (místnost č. 945 na 9. patře). Všichni studenti magisterského a doktorandského studia, a především zájemci o program Částicová a jaderná fyzika z řad studentů bakalářského studia, jsou srdečně zváni.

Předmět NJSF073 pro 1. ročník magisterského studia bude začínat po úvodní schůzce.

⚠ DŮLEŽITÉ: migrace e-mailu

Upozorňujeme, že současný e-mailový server (ipnp.mff.cuni.cz) bude vypnut do konce února 2024. Po tomto datu budou přeposílány e-maily adresované do staré schránky, ale ke staré schránce již nebudete mít přístup. Všichni zaměstnanci univerzity mají přístup k centrálnímu poštovnímu serveru (matfyz.cuni.cz), který může (měl by) být používán jako náhrada. Pokud chcete přenést vaše staré e-maily ze své staré schránky (ipnp.mff.cuni.cz) do nové (matfyz.cuni.cz), postupujte podle pokynů z této stránky.

Číst dále

Topologické souvislosti neabelovských teorií, doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. (University of West Bohemia), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 10. listopadu, 13:30

Obvyklý přístup k instantonům prostřednictvím homotopické klasifikace konfigurací kalibračního potenciálu ve skutečnosti ukazuje na netriviální topologii základního geometrického objektu, jmenovitě zkrouceného hlavního nebo asociovaného vektorového fibrovaného prostoru. A protože samotný zkroucený fibrovaný prostor se též projevuje různými anomáliemi, ukazuje tím na netriviální topologii ještě dalšího geometrického objektu, fibrovaného prostoru nad modulovým prostorem kalibračních potenciálů, s operátorem BRST a FP duchy danými projekcí variačního operátoru na vlákno kalibračních transformací. Redukce tohoto fibrovaného prostoru na rozměr 1+1, ve kterém je a) zbývající modulární rozměr ten, který je použit v Poincarého lemmatu v konkrétním tvaru Cartanova homotopického operátoru dávajícího Chern-Simons-ovu formu příslušného Chernova charakteru, a b) druhá dimenze (pocházející z dimenzí původních fibrů) kompaktifikovaná do smyčky, dává konstrukci neabelovské anomálie z abelovské anomálie o 2 dimenze výše a ze spektrálního toku v dimenzi mezi nimi. Celý prostor nad modulovým prostorem bez omezení a kompaktifikace  jeho nekonečně mnoha funkčně-prostorových směrů může mít (spekulace) další topologické rysy.

Strukturované optické svazky, Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph. D. (katedra fyziky, FPHP, TUL), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 3. listopadu, 13:30

Známé formy strukturovaných svazků, vektorové a vortexové svazky. Nový způsob generace nekonečných svazků s minimální divergencí o 2 řády pod difrakční limitou. Jejich použití pro generaci světelné přímky, ke které se mohou zarovnávat nové magnety FCC v CERN s velmi vysokou přesností, nedosažitelnou dosavadními metodami. Obecné rozložení 3D polarizace ve svazcích a využití podélného elektrické složky elektromagnetického pole vlny k urychlování nabitých částic ve vakuu.

Easy Tracker – nástroj pro rychlou simulaci optiky urychlovače a související analýzy, Dr. Tomáš Sýkora (IPNP, FMF CUNI), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 13.října, 13:30

Nástroj Easy Tracker byl vytvořen před několika lety, aby vizualizoval dráhy částic v urychlovači v projekcích x a y. Program využívá jako vstup soubory optiky urychlovače (soubory TWISS) a umožňuje modifikace různých magnetických prvků v reálném čase pro studium jejich dopadů na trajektorie částic a akceptace detektorů. V roce 2021 byl program dále rozšířen v rámci úspěšného studentského projektu na Matematicko-fyzikální fakultě UK UK. Tento upgrade zahrnoval rozšíření o histogramy zajímavých veličin v libovolném místě (rovině) urychlovače (např. rozložení souřadnic, hybnosti a energie částic, jejich filtrování, výpočet akceptace). Další vylepšení/upgrade softwaru se zabýval projekt v rámci CERN Summer Studente Programme 2023. Neformální seminář bude věnován vysvětlení softwaru, jeho použití, jeho aktuálním omezením a plánům na další vylepšení.