Akce

Úvodní schůzka se studenty

Úvodní schůzka se studenty na začátku semestru se koná v pondělí 19. února ve 12.20 v posluchárně ÚČJF3 (místnost č. 945 na 9. patře). Všichni studenti magisterského a doktorandského studia, a především zájemci o program Částicová a jaderná fyzika z řad studentů bakalářského studia, jsou srdečně zváni.

Předmět NJSF073 pro 1. ročník magisterského studia bude začínat po úvodní schůzce.

Topologické souvislosti neabelovských teorií, doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. (University of West Bohemia), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 10. listopadu, 13:30

Obvyklý přístup k instantonům prostřednictvím homotopické klasifikace konfigurací kalibračního potenciálu ve skutečnosti ukazuje na netriviální topologii základního geometrického objektu, jmenovitě zkrouceného hlavního nebo asociovaného vektorového fibrovaného prostoru. A protože samotný zkroucený fibrovaný prostor se též projevuje různými anomáliemi, ukazuje tím na netriviální topologii ještě dalšího geometrického objektu, fibrovaného prostoru nad modulovým prostorem kalibračních potenciálů, s operátorem BRST a FP duchy danými projekcí variačního operátoru na vlákno kalibračních transformací. Redukce tohoto fibrovaného prostoru na rozměr 1+1, ve kterém je a) zbývající modulární rozměr ten, který je použit v Poincarého lemmatu v konkrétním tvaru Cartanova homotopického operátoru dávajícího Chern-Simons-ovu formu příslušného Chernova charakteru, a b) druhá dimenze (pocházející z dimenzí původních fibrů) kompaktifikovaná do smyčky, dává konstrukci neabelovské anomálie z abelovské anomálie o 2 dimenze výše a ze spektrálního toku v dimenzi mezi nimi. Celý prostor nad modulovým prostorem bez omezení a kompaktifikace  jeho nekonečně mnoha funkčně-prostorových směrů může mít (spekulace) další topologické rysy.

Strukturované optické svazky, Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph. D. (katedra fyziky, FPHP, TUL), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 3. listopadu, 13:30

Známé formy strukturovaných svazků, vektorové a vortexové svazky. Nový způsob generace nekonečných svazků s minimální divergencí o 2 řády pod difrakční limitou. Jejich použití pro generaci světelné přímky, ke které se mohou zarovnávat nové magnety FCC v CERN s velmi vysokou přesností, nedosažitelnou dosavadními metodami. Obecné rozložení 3D polarizace ve svazcích a využití podélného elektrické složky elektromagnetického pole vlny k urychlování nabitých částic ve vakuu.

Easy Tracker – nástroj pro rychlou simulaci optiky urychlovače a související analýzy, Dr. Tomáš Sýkora (IPNP, FMF CUNI), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 13.října, 13:30

Nástroj Easy Tracker byl vytvořen před několika lety, aby vizualizoval dráhy částic v urychlovači v projekcích x a y. Program využívá jako vstup soubory optiky urychlovače (soubory TWISS) a umožňuje modifikace různých magnetických prvků v reálném čase pro studium jejich dopadů na trajektorie částic a akceptace detektorů. V roce 2021 byl program dále rozšířen v rámci úspěšného studentského projektu na Matematicko-fyzikální fakultě UK UK. Tento upgrade zahrnoval rozšíření o histogramy zajímavých veličin v libovolném místě (rovině) urychlovače (např. rozložení souřadnic, hybnosti a energie částic, jejich filtrování, výpočet akceptace). Další vylepšení/upgrade softwaru se zabýval projekt v rámci CERN Summer Studente Programme 2023. Neformální seminář bude věnován vysvětlení softwaru, jeho použití, jeho aktuálním omezením a plánům na další vylepšení.

Úvodní schůzka se studenty

Tradiční úvodní schůzka se studenty se koná v pondělí 2. října ve 12.20 v posluchárně ÚČJF3 (místnost č. 945 na 9. patře). Všichni studenti magisterského a doktorandského studia, a především zájemci o obor Jaderná a subjaderná fyzika z řad studentů 3. ročníku bakalářského studia jsou srdečně zváni.

Přednáška z předmětu Fyzika elementárních částic (NJSF105) pro 1. ročník Mgr studia začne po úvodní schůzce, zřejmě kolem 13 hodiny.

Účjfon VII

Sedmý jubilejní přebor o nejrychlejšího Účjfóna, se konal v pátek 26. května odpoledne. Výsledky závodu naleznete [zde]

Číst dále