Tomáš Kadavý (UČJF MFF UK)

Počítáme obrázky aneb Feynmanovy diagramy v kvantové teorii pole

Úterý  24.11. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)