Pavel Stránský (UČJF MFF UK)

Chaos v mikrosvětě (vánoční seminář)

Úterý  22.12. 2020 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)