Tomáš Nosek (UČJF MFF UK)

Neutrina: malá, lehká a neutrální

Úterý  05.01. 2021 od 17:20 prostřednictvím aplikace Zoom (meeting ID: 998 4167 0447)