Referáty studentů o diplomových pracích

26.5.2021 v 16:00

Zuzana Gruberová: Studium rozpadů τ-leptonů v experimentu Belle II
Lucia Kapitánová: Studium časově závislého narušení CP invariance v experimentu Belle II
Gabriela Martinovicová: Studium fake-tau pozadí na experimentu ATLAS

On-line seminář link (ZOOM). Prezentace by měla být k dispozici před seminářem na serveru Indico.