Easy Tracker – nástroj pro rychlou simulaci optiky urychlovače a související analýzy, Dr. Tomáš Sýkora (IPNP, FMF CUNI), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 13.října, 13:30

Nástroj Easy Tracker byl vytvořen před několika lety, aby vizualizoval dráhy částic v urychlovači v projekcích x a y. Program využívá jako vstup soubory optiky urychlovače (soubory TWISS) a umožňuje modifikace různých magnetických prvků v reálném čase pro studium jejich dopadů na trajektorie částic a akceptace detektorů. V roce 2021 byl program dále rozšířen v rámci úspěšného studentského projektu na Matematicko-fyzikální fakultě UK UK. Tento upgrade zahrnoval rozšíření o histogramy zajímavých veličin v libovolném místě (rovině) urychlovače (např. rozložení souřadnic, hybnosti a energie částic, jejich filtrování, výpočet akceptace). Další vylepšení/upgrade softwaru se zabýval projekt v rámci CERN Summer Studente Programme 2023. Neformální seminář bude věnován vysvětlení softwaru, jeho použití, jeho aktuálním omezením a plánům na další vylepšení.