Strukturované optické svazky, Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph. D. (katedra fyziky, FPHP, TUL), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 3. listopadu, 13:30

Známé formy strukturovaných svazků, vektorové a vortexové svazky. Nový způsob generace nekonečných svazků s minimální divergencí o 2 řády pod difrakční limitou. Jejich použití pro generaci světelné přímky, ke které se mohou zarovnávat nové magnety FCC v CERN s velmi vysokou přesností, nedosažitelnou dosavadními metodami. Obecné rozložení 3D polarizace ve svazcích a využití podélného elektrické složky elektromagnetického pole vlny k urychlování nabitých částic ve vakuu.