Dr. Olivier Rousselle (Sorbonne Université, Paris, France), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 20. října, 13:30

Cílem prezentace je poskytnout přehled různých experimentů, věnujícím se antihmotě a jejímu gravitačnímu působení, v CERNu (a zejména experimentu GBAR) a jejich nejnovějším výsledkům.