Topologické souvislosti neabelovských teorií, doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. (University of West Bohemia), páteční neformální Coffee Club seminář, místnost A 945, 10. listopadu, 13:30

Obvyklý přístup k instantonům prostřednictvím homotopické klasifikace konfigurací kalibračního potenciálu ve skutečnosti ukazuje na netriviální topologii základního geometrického objektu, jmenovitě zkrouceného hlavního nebo asociovaného vektorového fibrovaného prostoru. A protože samotný zkroucený fibrovaný prostor se též projevuje různými anomáliemi, ukazuje tím na netriviální topologii ještě dalšího geometrického objektu, fibrovaného prostoru nad modulovým prostorem kalibračních potenciálů, s operátorem BRST a FP duchy danými projekcí variačního operátoru na vlákno kalibračních transformací. Redukce tohoto fibrovaného prostoru na rozměr 1+1, ve kterém je a) zbývající modulární rozměr ten, který je použit v Poincarého lemmatu v konkrétním tvaru Cartanova homotopického operátoru dávajícího Chern-Simons-ovu formu příslušného Chernova charakteru, a b) druhá dimenze (pocházející z dimenzí původních fibrů) kompaktifikovaná do smyčky, dává konstrukci neabelovské anomálie z abelovské anomálie o 2 dimenze výše a ze spektrálního toku v dimenzi mezi nimi. Celý prostor nad modulovým prostorem bez omezení a kompaktifikace  jeho nekonečně mnoha funkčně-prostorových směrů může mít (spekulace) další topologické rysy.