⚠ DŮLEŽITÉ: migrace e-mailu

Upozorňujeme, že současný e-mailový server (ipnp.mff.cuni.cz) bude vypnut do konce února 2024. Po tomto datu budou přeposílány e-maily adresované do staré schránky, ale ke staré schránce již nebudete mít přístup. Všichni zaměstnanci univerzity mají přístup k centrálnímu poštovnímu serveru (matfyz.cuni.cz), který může (měl by) být používán jako náhrada. Pokud chcete přenést vaše staré e-maily ze své staré schránky (ipnp.mff.cuni.cz) do nové (matfyz.cuni.cz), postupujte podle pokynů z této stránky.

Doporučujeme vám, abyste tento úkol nenechávali na poslední chvíli. Postup potřebný k přenosu starých e-mailů je poměrně složitý a těžkopádný a vyžaduje mnoho času.